Tôi là Nguyễn Quang Huy, tôi là nhân viên kinh doanh tại Công ty TNHH DV Bất Động Sản Leaderreal, tôi đã xây dựng và làm việc tại Leaderreal được 5 năm. Hiện tại tôi cũng là nhà phát triển nội dung trên Leaderreal công ty dịch vụ hỗ trợ tư vấn văn phòng cho thuê số 1 tại HCM.

This profile currently does not have any publications associated with it.