Diễn giả Rich Nguyen là nhà huấn luyện chiến lược tiên phong đưa vĩ mô vào chương trình đào tạo bất động sản chuyên nghiệp. Các khóa học bất động sản chuyên sâu của diễn giả Rich Nguyen sở hữu nội dung kiến thức chuyên sâu, lộ trình đào tạo bài bản và khoa học. Rich Nguyen còn được học viên yêu quý và nhắc đến bởi sự tận tâm trao giá trị- chuyên nghiệp – hết mình trong giảng dạy cũng như trong quá trình đầu tư thực tế sau đào tạo.

This profile currently does not have any publications associated with it.