Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Website sinhvienshare nhằm cung cấp các thông tin bổ ích cho sinh viên và mọi người về kiến thức công nghệ là chủ yếu. Bên cạnh đó là thông tin liên quan tổng hợp về đời sống hằng ngày như: giáo dục, tin tức, thời sự, sinh viên, công nghệ, đề thi, phần mềm, du lịch, ẩm thực, thủ thuật máy tính hay. Với các kiến thức chuyên sâu tổng hợp các kinh nghiệm trong thực tế giúp người đọc có cách nhìn khách quan nhất.

This profile currently does not have any publications associated with it.