Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Viet Nam

Doanh nghiệp chúng tôi chuyên gia công đóng gói trà túi lọc với giá cả hợp lí và sản phẩm an toàn. Với trang bị máy móc hiện đại sẽ hỗ trợ và đáp ứng các nhu cầu công ty hoặc doanh nghiệp nhỏ thiếu máy móc để tạo ra các thành phẩm tốt. Bên cạnh đó chúng tôi có nhận đóng gói trà túi lọc thủ công, với dịch vụ này đã có rất nhiều nơi sử dụng và hài lòng.

This profile currently does not have any publications associated with it.