Một trong những sự thoải mái lớn nhất mà bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình là sự dễ dàng khi họ thực hiện thanh toán thông qua ứng dụng của bạn mà vẫn đảm bảo rằng ứng dụng đó hoàn toàn an toàn. Bây giờ, điều này có thể khó đạt được nhưng nó không phải là ngày tận thế.

Chỉ cần đảm bảo rằng ứng dụng của bạn có tất cả các kênh nhận thanh toán phổ biến là có thể thực hiện được công việc. Bao gồm CC Avenue, PayPal, ngân hàng trực tuyến và các kênh đáng tin cậy khác như một phần của cổng thanh toán của bạn. Một điều rất quan trọng cần nhớ là quá trình này phải dễ dàng.

Ngoài ra, nếu bạn cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa cho khách h…

Read more
This profile currently does not have any publications associated with it.