Thiết kế App Điện Thoại, Làm App Mobile app có phải sâu sắc và có ý nghĩa không? Trong thế giới thiết kế, việc có một hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ mang cá tính ngày càng quan trọng. Do đó, nhiều công ty đầu tư số tiền lớn vào việc thiết kế hình ảnh thương hiệu là điều đương nhiên. Để biện minh cho những khoản chi lớn này, thông thường app phải kèm theo lời giải thích thường phức tạp và giàu ý nghĩa. Điều này có thể có tác dụng bán app tốt hơn. Nó cũng cho phép người đọc (những người nhìn thấy app) hiểu rõ hơn về nó.

Người ta thường có một app trông rất đơn giản đi kèm với một lời giải thích lớn, phức tạp và đôi khi điều này có vẻ hơi xa vờ…

Read more
This profile currently does not have any publications associated with it.