Tôi tên là Nguyễn Thị Minh Thu. Tôi là nhận viên chăm sóc thú cưng của Petmeshop. Có kinh nghiệm chăm sóc cho vẹt, mèo và chó.

This profile currently does not have any publications associated with it.