Một tập đoàn bất động sản đa năng, chuyên đầu tư và phát triển các dự án khu đô thị.

This profile currently does not have any publications associated with it.