Dịch vụ chuyển tiền Trung Quốc rất nhanh và an toàn, trong vòng 1-2 phút, người thụ hưởng đã nhận được tiền mà các hoạt động chuyển tiền đơn giản không mất nhiều thời gian.