Trung tâm đào tạo Kế Toán Lê Ánh chuyên đào tạo kế toán làm ca tối. Hướng dẫn phân tích, xử lý chứng từ với Các nghiệp vụ kế toán tại tất cả Những quá trình kinh doanh buôn bán của doanh nghiệp, Những phần hành kế toán cụ thể như Kế toán Vốn bằng Phí, Kế toán Tài sản Cố định, Kế toán hàng tồn kho, Kế toán tiền lương, kế toán giá, kế toán Thuế, Kế toán lập Báo cáo ngân sách. Trung tâm đào tạo Kế Toán Lê Ánh chuyên đào tạo kế toán là khối nào. Khóa học Nguyên lý – Tạo nền Kế toán để người mất gốc là khóa học vô cùng bổ ích cùng hữu dụng dành với Những đối tượng mất gốc kế toán, có nhu cầu học cho hành nghề và quản lý công ty. Địa chỉ: 29 Vũ Phạ…

Read more
This profile currently does not have any publications associated with it.