Công ty Uniace cung cấp giải pháp liên quan đến data analytics đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Uniace có các chương trình đào tạo nhằm phát triển nhu cầu nhân sự về phân tích dữ liệu.

This profile currently does not have any publications associated with it.