Vị biển miền trung là chuyên cung cấp các loại hải sản từ khu vực miền Trung đến Tp. Hồ Chí Minh.

This profile currently does not have any publications associated with it.