Chúng tôi đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nâng cao kiến thức trình độ cho bất kì cán bộ nào thuộc mọi thành phần kinh tế. Tư vấn quản lý dự án, lập thẩm định, đấu thầu và quy hoạch. Hợp tác đào tạo với toàn thể những tổ chức có uy tín trong và ngoài nước. SDT: 0968181518 Địa chỉ: 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

This profile currently does not have any publications associated with it.