•  32
  O umetničkom oblikovanju političkog združivanja građana
  Filozofija I Društvo 24 (3). 2013.
 •  7
  On artistic shaping of citizens’ political gatherings
  Filozofija I Društvo 24 (3): 23-33. 2013.
 •  8
  Re-Legitimierung der Universität – ein neuer Witz
  Filozofska Istrazivanja 31 (3): 619-634. 2011.
 • Re-legitimisation of University a New Witz
  Filozofska Istrazivanja 31 (3): 619-634. 2011.
 •  6
  Re-legitimiziranje univerziteta – jedan novi Witz
  Filozofska Istrazivanja 31 (3): 619-634. 2011.
  Osnovno pitanje koje rad pokreće je na koji nam način istraživanje ideje univerziteta omogućuje da danas pred njom otvorimo nove horizonte? Fichteovo, Schleiermacherovo i Humboldtovo inzistiranje na obrani autonomije univerziteta stvorilo je novi problem – sudbinsko vezivanje univerziteta za državu pokazalo se kao preveliko breme. Pritisnut zahtjevima države za proizvođenjem profesionalne kompetencije, u svijetu koji je sve više insistirao na administrativnoj i privrednoj funkcionalnosti i efika…Read more