•  444
  From Particular Times and Spaces to Metaphysics of Leopold´s Ethics of the Land
  with Willem W. Verstraeten
  Asian Journal of Humanities and Social Studies (No 1). 2014.
  Modern rationalism transformed the modern homeland to a discursive space and time by means of institutes governing the modern society in all its walks. Based on the Newtonian and Kantian conception of space and time the discursive field is just a scene wherein any human individual adopts stewardship to create progress by reducing landscape and non-human life to auxiliary items for human’s benefit. In contrast, Aldo Leopold considered humans, non human life and the landscape as mutually influenci…Read more
 •  400
  The Threefold Emergence of Time unravels Physics'Reality
  with Willem W. Verstraeten
  Pensée 75 (12): 136-142. 2013.
  Time as the key to a theory of everything became recently a renewed topic in scientific literature. Social constructivism applied to physics abandons the inevitable essentials of nature. It adopts uncertainty in the scope of the existential activity of scientific research. We have enlightened the deep role of social constructivism of the predetermined Newtonian time and space notions in natural sciences. Despite its incompatibility with determinism governing the Newtonian mechanics, randomness a…Read more
 •  275
  Niettegenstaande de tendens van het failliet van het multiculturalisme is multiculturele dialoog niet weg te denken in een zich globaliserende wereld. Taylor, Gadamer, Honneth en Kymlicka hebben een bijdrage geleverd op het vlak van de erkenning van identiteit, respect en waardering van verschil. Wij voeren het argument aan dat bovenstaande auteurs niet ontsnappen aan het postmodernistisch dilemma van zelfautonomie en slachtofferschap. Dit komt doordat zij in hun rationale vertrekken van het afz…Read more
 •  6
  Met dit boek schreef de auteur een thematische benadering van het wijsgerig denken. Hij onderzoekt cyclische en niet-cyclische opvattingen over tijd zoals ze zich manifesteren in de verschillende onderzoeksdomeinen van de filosofie, met name de natuurwetenschappen, de theologie, de ethiek en de metafysica. De waarheidsproblematiek die filosofen al 2000 jaar bezig houdt, komt uitgebreid aan bod in een bespreking van het werk van Heidegger, Wittgenstein, Derrida. Een kritische levensbeschouwing al…Read more
 •  5
  Het hyperrealistische denken waaraan natuurkundigen zich vaak schuldig maken als zij deterministische wetten extrapoleren naar de menswetenschappen, houdt volgens de auteur geen rekening met het metafysische dat niet enkel onze maatschappij maar ook het natuurwetenschappelijke denken zélf beheerst. In dit boek onderzoekt hij hoe dit natuurwetenschappelijke denken, en dan vooral de technologie die het begeleidt, als paradigma fungeert voor ons denken over de maatschappij en onze persoonlijke leve…Read more
 •  1
  Land Ethics, Multilinguistic and Multicultural Communities of the 21 Century
  Session 2: Multicultural Citizenship in the 21st Century 2nd Global Conference. 2013.
  Land Ethics, Multilinguistic and Multicultural Communities of the 21 Century Guido Verstraeten Satakunta University of Applied Sciences, Suomi, Finland The modern society is challenged by recent migration coming all over the world. Due to the basic rational principles of the modern nation the Western countries are faced with a disentangle of the societal coherence. The Newtonian conception of space-time, the secularization of the civil society, the extraterritorial cosmopolitism and the unilinea…Read more
 • Attempts to reduce irreversible processes to the scope of Newton’s mechanics are particularly challenging topics for both physical and philosophical research. Hollinger and Zenzen,1 for instance, claim that macroscopic irreversibility has a mechanical origin, and they explain this within the Newtonian framework. Newton’s Scientific and Philosophical Legacy Newton’s Scientific and Philosophical Legacy Look
 • Grenzen van dialoog De universalismegedachte van de Verlichting heeft een -postmodernistische maatschappij van slachtoffers geschapen. Het geloofsverlies in de grote verhalen en de universalisering van het individu zorgen ervoor, dat zijn schreeuw naar verontwaardiging geen toehoorders meer vindt. Zijn roep in de woestijn gaat verloren in het chaotisch geschreeuw van de anderen. Tegenover dit koude, steriele postmodernisme stellen wij het eco-communautarisme. Vanuit de vaststelling dat het indiv…Read more
 • Iedereen zoekt geborgenheid in een eigenhuis, een plek onder de zon. Het vinden van een thuisplek is nochtans niet zo idyllisch als René Froger bezingt. Vooral in een multiculturele samenleving is de drang naar een thuisplek hevig. Op die plek exclusieve rechten uitoefenen wars van elke vorm van diversiteit, is een nieuw adagio. Wat voor de ene gemeenschap geborgenheid betekent, vormt voor een andere een regelrechte bedreiging. Hiertegen formuleren de auteurs een alternatieve landethiek in het s…Read more