Adam Świeżyński

Cardinal Stefan Wyszynski University In Warsaw
 •  20
  Michał Heller: Ostateczne wyjaśnienia wszechświata (review)
  Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (2): 383-386. 2008.
  The article reviews the book Ostateczne wyjaśnienia wszechświata [Ultimate Explanations of the Universe], by Michał Heller.
 •  20
  Author: Świeżyński Adam Title: PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF MIRACLE AS AN “EXTRAORDINARY EVENT” (Filozoficzna analiza pojęcia cudu jako „zdarzenia niezwykłego”) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.15, number: 2011/4, pages: 939-962 Keywords: CONCEPT OF MIRACLE, THEISM, SUPERNATURAL EVENT, NATURAL SCIENCE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:It has been common for some time to think o…Read more
 •  30
  The philosophy of human death: an evolutionary approach
  Wydawnictwo UKSW / CSWU Press. 2009.
  In Chapter 1 I discuss the basic problem which made me undertake the issue of human death. That problem was the dualism in the depiction of human nature which has not been fully overcome yet, the dualism which leads to the emergence of new difficulties in contemporary attempts at adequately solving the problem of human death. They include the separation of soul from the body in the moment of death, and the borderline between the moment of death and the moment of resurrection. Chapter 2 is devot…Read more
 •  16
  Michał Heller: Podglądanie Wszechświata (review)
  Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 14 (2): 391-395. 2009.
  The article reviews the book Podglądanie Wszechświata [Peeping of the Universe], by Michał Heller.
 •  24
  On Limited Divine Knowledge in the structure of Open Theism ‘Open Theism,’ also known as ‘open theology,’ ‘open view’ and ‘openness of God’ is not a new philosophical position, but it has not been presented and analyzed in detail in the Polish philosophy of religion. Open theism is a significant modification of the traditional Christian concept of God, some important aspects of God’s nature and God’s relationship with the world created by Him. Briefly speaking, ‘open theism’ is a philosophical m…Read more
 •  18
  Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody
  with Grzegorz Bugajak, Jarosław Kukowski, Anna Latawiec, Anna Lemańska, and Danuta Ługowska
  Wydawnictwo UKSW. 2009.
  Zasadnicza problematyka książki została podzielona na dwie części, uwzględniające tradycyjny podział na filozofię przyrody nieożywionej i filozofię przyrody ożywionej. Zastosowanie wspomnianego podziału jest uzasadnione zarówno charakterem bytów przyrodniczych, jak i dotychczasową literaturą przedmiotu. Te części poprzedzone zostały omówieniem zagadnień metodologicznych związanych z uprawianiem filozofii przyrody. Czwartą, dodatkową część publikacji, zatytułowaną Tajemnice przyrody, stanowią ref…Read more
 •  39
  The Concept of Miracle as an “Extraordinary Event”
  Roczniki Filozoficzne 60 (2): 89-106. 2012.
 •  23
  Nowożytne przemiany idei samorództwa
  Roczniki Filozoficzne 57 (1): 195-229. 2009.
 •  28
  Przyrodoznawstwo - Filozofia - Teologia: Obszary i perspektywy dialogu (edited book)
  with Jacek Meller
  Wydawnictwo UKSW. 2010.
  Zebrane w niniejszej publikacji prace są owocem namysłu zarówno badaczy przyrody, jak i filozofów oraz teologów. Prezentują one różnorodne spojrzenie na elementy dziejów dialogu między naukami przyrodniczymi, filozofią i teologią, a także własne poszukiwania autorów dotyczące współczesnych aspektów tej problematyki. W pierwszej części zostanie przedstawione spojrzenie na charakterystyczne punkty historycznego procesu formowania się relacji między różnymi dziedzinami ludzkiego poznania. Czytelnik…Read more