Adam Świeżyński

Cardinal Stefan Wyszynski University In Warsaw
 • Autor omawianej publikacji podjął się zadania przeanalizowania zaproponowanych dotąd interpretacji „zaćmienia darwinizmu”, chcąc ustalić, w jakim stopniu odpowiadają one rzeczywistości. Po dokonaniu ustaleń w tym zakresie doszedł do wniosku, że żadna z nich nie wyjaśnia w sposób adekwatny załamania się, jakie dotknęło teorię Darwina we wspomnianym okresie. Dlatego postanowił zaproponować własną interpretację „zaćmienia darwinizmu”, w której odwołuje się przede wszystkim do filozoficznych uwarunk…Read more
 • The question of the origin of life interested people for centuries. All existing views on this subject can be classified into different areas of our knowledge of the world: natural sciences, philosophy, and theology. Some theories contain more or less explicit elements from all of these areas. Thus, it is helpful to take a closer look at them and to classify all the typical groups of theories about the origins of life. We can in this way stress their mutual connections and clarify their own natu…Read more
 • Moralność jako erzac duchowości. Filozoficzne uwagi na temat współczesnej teologii
  Studia Philosophiae Christianae 56 (4): 293-314. 2020.
  Pytanie o metodologiczny i teoriopoznawczy status obrazu Boga we współczesnej teologii jest jednym z najważniejszych, jakie należy postawić w świetle przemian społeczno-religijnych, następujących we współczesnym społeczeństwie. Odchodzenie od instytucjonalnie praktykowanej wiary religijnej jest bowiem często spowodowane obrazem Boga, który dla współczesnego człowieka staje się coraz mniej możliwy do zaakceptowania. Nie jest to jedynie kwestia ludzkiej niezgody, motywowanej postawą antyreligijną,…Read more
 • 15 maja 2021 roku odbyła się konferencja naukowa W poszukiwaniu przyrodniczego, filozoficznego i teologicznego obrazu Wszechświata, zorganizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Okazją do zorganizowania konferencji była przypadająca 17 maja 2021 roku pierwsza rocznica śmierci ks. dr. hab. Grzegorza Bugajaka, wieloletniego pracownika Instytutu Filozofii UKSW i jego dyrektora w latach 2016-2020 oraz sekretarza redakcji czasopisma filozoficznego Stu…Read more
 • Najnowsza książka Mariana Grabowskiego może zostać zakwalifikowana do tzw. filozofii biblijnej, czyli nurtu filozoficznego odczytywania tekstu biblijnego i interpretowania jego znaczenia przy użyciu kategorii filozoficznych. Jednocześnie publikacja ta podejmuje także problematykę z zakresu filozofii przyrody z racji wyraźnie obecnych w niej prób filozoficznego uchwycenia i przedstawienia istoty rzeczywistości materialnej. Autor pracy w ten właśnie sposób zmierzył się z początkowym fragmentem bib…Read more
 •  1
  Zagadnienie pochodzenia życia stanowi przedmiot ludzkich dociekań od wieków. Wszystkie istniejące poglądy na ten temat można przyporządkować do różnych obszarów ludzkiej wiedzy o świecie: nauk przyrodniczych, filozofii, teologii. Warto przyjrzeć się im bliżej i spróbować uporządkować je według określonej typologii. Można wówczas dostrzec istniejące między nimi powiązania i relacje, które wskazują na charakter tych poglądów. Różnice między istniejącymi współcześnie teoriami biogenezy, występujące…Read more
 • Michał Heller: Ostateczne wyjaśnienia wszechświata
  Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (2): 383-386. 2008.
  The article reviews the book Ostateczne wyjaśnienia wszechświata [Ultimate Explanations of the Universe], by Michał Heller.
 • Michał Heller: Podglądanie Wszechświata
  Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 14 (2): 391-395. 2009.
  The article reviews the book Podglądanie Wszechświata [Peeping of the Universe], by Michał Heller.
 • Podglądanie Wszechświata [Peeping the Universe] by Michał Heller
  Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 14 (2): 391-395. 2009.
  The article reviews the book Podglądanie Wszechświata [Peeping of the Universe], by Michał Heller.
 • Tadeusza Wojciechowskiego koncepcja śmierci człowieka
  Studia Philosophiae Christianae 38 (2): 138-158. 2002.
 • Poczatek jako kategoria filozoficzna
  Studia Philosophiae Christianae 44 (1): 31-49. 2008.
 • Śmierc na uzgodnienie
  Studia Philosophiae Christianae 37 (2): 138-159. 2001.
 • Przestrzenne modele samotnosci
  Studia Philosophiae Christianae 43 (1): 195-207. 2007.
 •  7
  A Philosophical Critique of the Concept of Miracle as a “Supernatural Event”
  Croatian Journal of Philosophy 17 (1): 57-72. 2017.
  The notion of the supernaturality of an event may be understood in various ways. Most frequently ‘supernatural’ means ‘separated from nature’, i.e. different from nature. Thus, what is meant here is the difference in ontological character. The definitions of miracle, present in literature, emphasize the fact that we may talk about a miracle only when the phenomenon takes place beyond the natural order or stands in opposition to it. The description of a miracle as a ‘supernatural event’ contains …Read more
 •  23
  On Limited Divine Knowledge in the structure of Open Theism ‘Open Theism,’ also known as ‘open theology,’ ‘open view’ and ‘openness of God’ is not a new philosophical position, but it has not been presented and analyzed in detail in the Polish philosophy of religion. Open theism is a significant modification of the traditional Christian concept of God, some important aspects of God’s nature and God’s relationship with the world created by Him. Briefly speaking, ‘open theism’ is a philosophical m…Read more
 •  1
  Tajemnice Natury: Zarys Filozofii Przyrody (edited book)
  with Grzegorz Bugajak, Jarosław Kukowski, Anna Latawiec, Anna Lemańska, and Danuta Ługowska
  Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 2009.
 •  39
  The Concept of Miracle as an “Extraordinary Event”
  Roczniki Filozoficzne 60 (2): 89-106. 2012.
 •  23
  Nowożytne przemiany idei samorództwa
  Roczniki Filozoficzne 57 (1): 195-229. 2009.
 •  1
  Przyrodoznawstwo Filozofia-Teologia: Obszary I Perspektywy Dialogu (edited book)
  with Jacek Meller
  Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 2010.
 •  11
  The Loneliness of “Adam” : An Attempt at Symbolic Interpretation
  Laval Théologique et Philosophique 72 (2): 285-297. 2016.
  Adam Świeżyński | : The experience of loneliness is usually seen as a negative aspect of human existence and something to overcome. However, it is worth trying to break free, if only on a trial basis, from the established traditional perception of loneliness, and strive to reduce it immediately from being one of the main sources of human affliction and to rethink its importance in human life. In order to do this, we must first consider the question of the essence of loneliness, and then examine …Read more
 •  2
  Science and/or Miracle? The System Approach to Miracle Events
  Open Theology 1 (1): 389-406. 2015.
  The system approach to the miracle is based on the conviction that the complex issues, requiring the interdisciplinary approach, should be captured in a system way. Thus, the problem of miracle, because of its interdisciplinary character, should be captured in a systemic way, because such approach enables the more adequate and comprehensive presentation of these issues. The system approach towards the epistemology of miracle is the attempt of the more adequate presentation of the relationship be…Read more