• U tekstu se bavim logikom i semantikom nepreciznog svijeta. Konfrontiram dvovrijednosnu i fuzzy logiku. Kao primjer uzimam Kafkin roman Proces u kojemu je dizajniran neprecizni kontekst s riječima koje su rigidni označitelji bez rigidnih značenja, što proizvodi neprecizni svijet logičkih i semantičkih relacija. U predstavljanje problema uvodim temeljne koncepte filozofije jezika Fregea, Wittgensteina, Tarskog, Searlea, Quinea i Davidsona. U tekstu razlikujem logičku i semantičku identifikaciju i…Read more